BUILDING LEARNING POWER (BLP)

CZYM JEST BLP (BUILDING LEARNING POWER)

Jest to projekt edukacyjny, który ma na celu budowanie mocy uczenia, czyli postawy która zapewni  uczniowi osiąganie coraz lepszych wyników w nauce. Projekt autorstwa Guya Claxtona jest realizowany w wielu szkołach w Wielkiej Brytanii i innych krajach, a badania wykazują jego dużą skuteczność. W szkołach tych powstają tak zwane learning communities, czyli społeczności  złożone z nauczycieli, dyrekcji  i wszystkich odpowiedzialnych za edukację, a ich głównym celem jest współpraca w celu kształtowania ucznia osiągającego jak najlepsze wyniki w nauce. Celowi temu są podporządkowane cykliczne spotkania służące identyfikowaniu problemów, tworzeniu i wdrażaniu programów naprawczych oraz sporządzaniu raportów. Szkolni liderzy nadzorują pracę grupy, pomagają ustalić jasne i czytelne priorytety oraz wspomagają innych poprzez chociażby dostarczanie odpowiednich materiałów edukacyjnych.

 

 

CELE BLP – OD WIZJI DO PRECYZJI

 • PROMOCJA WŚRÓD UCZNIÓW „GIMNASTYKI UMYSŁU”
 • CIĄGŁE  ULEPSZANIE PRZEZ NAUCZYCIELI EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA
 • OSIĄGANIE DOBRYCH EFEKTÓW W INNY SPOSÓB NIŻ UCZENIE DO EGZAMINÓW

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 • UCZNIOWIE OSIĄGAJĄ ŚWIETNE WYNIKI
 • SĄ DUMNI ZE SWOICH PASJI I SIŁY DO ICH ROZWIJANIA
 • MAJĄ PEWNOŚĆ ŻE SĄ W STANIE ZMIERZYĆ SIĘ Z WYZWANIAMI KTÓRE NA NICH CZEKAJĄ

 Trzy podstawowe przekonania BLP

 1. Celem podstawowym edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do życia poza szkołą, pomagając im budować psychiczne, emocjonalne, społeczne i strategiczne zasoby, by dobrze radzili sobie z niepewnością i złożonością świata oraz umiejętnie odpowiadali na jego wyzwania.
 2. Ten sposób edukacji jest cenny dla wszystkich młodych ludzi i polega na pomocy im w odkryciu rzeczy, które naprawdę kochają i chcą być w nich doskonałymi, a także na wzmocnieniu ich woli i umiejętności, aby je potrafili realizować.
 3. To zaufanie, zdolność i pasja może być rozwijana w rzeczywistej inteligencji, którą można ludziom pomóc rozwijać.

Pięć zasad BLP w reformowaniu szkoły i programów nauczania

 1. Przygotowanie do nauki przez całe życie. Jakie zdolności chcemy, by uczniowie zdobyli, które będą im służyć również w niepewnej przyszłości przez całe życie?
 2. Połączenie nawyków uczenia się i wiedzy programowej. W jaki sposób możemy zintegrować zdobywanie wiedzy i umiejętności uczenia się w ramach programu nauczania?
 3. Rozszerzenie przestrzeni uczenia się poza ograniczenia czasu i miejsca  szkoły. Jak możemy zaprojektować doświadczenia uczniów poza krótką lekcją w klasie tworząc rozszerzone środowisko uczenia się obejmujące nieformalne uczenie się młodych ludzi w ich życiu poza szkołą?
 4. Czynienie uczenia się bardziej autentycznym. W jaki sposób możemy upewnić się, że uczenie się w szkole jest bardziej zbliżone (dopasowane) do uczenia się w rzeczywistym świecie?
 5. Uczestnictwo uczniów w projektowaniu i realizacji programu nauczania.

CZTERY PODSTAWOWE PREDYSPOZYCJE DO UCZENIA SIĘ WEDŁUG CLAXTONA

 1. wytrwałość,
 2. zaradność/pomysłowość,
 3. refleksyjność
 4. odwzajemnianie,

Projekt zakłada umożliwienie uczniom rozwijanie swoich umiejętności poprzez zakwalifikowanie ich do jednej z poniższych grup  w ramach PLTS (personal learning and thinking skills)

NIEZALEŻNY BADACZ

CHĘTNY DO PRACY W GRUPIE

REFLEKSYJNY MYŚLICIEL

TWÓRCZY MYŚLICIEL

EFEKTYWNY UCZESTNIK

PAN SAMEGO SIEBIE

Aby określić do której grupy należą, uczniowie dostają wykaz charakterystycznych cech i zachowań , a następnie wskazówki jak wykorzystać  je do pracy nad sobą. Otrzymują również formularze, które umożliwiają im określenie okoliczności w których mogli zastosować swoje możliwości.

PRZYKŁADOWA TABELA EWALUACYJNA UCZNIA KTÓRY LUBI PRACOWAĆ W GRUPIE

TEAM WORKER Make a note to record when and how you needed to use this skill. How successful was it? Add a tick in the column if you feel it went really well.
Work with others to achieve targets
Be able to discuss issues and make decisions as part of a team
Think about my behaviour and adapt it depending on how things are going in the team
Be fair and understand how others may feel
Be responsible and confident about what I have to say and show I can be a leader
Be able to tell people how they are getting on and make helpful suggestions to improve what they are doing

BLP ZAKŁADA KSZTAŁTOWANIE NASTĘPUJĄCYCH POSTAW UCZNIA:

 • CIEKAWOŚĆ, ODKRYWANIE
 • ROZWIJANIE SWOICH PASJI
 • CIERPLIWOŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ
 • CHĘĆ PODEJMOWANIA WYZWAŃ
 • UMIEJĘTNOŚĆ KONCENTRACJI
 • WYOBRAŻNIA, ŁĄCZENIE FAKTÓW
 • WYCIĄGANIE WNIOSKÓW, REFLEKSJA
 • WSPÓŁPRACA, KOMUNIKACJA, EMPATIA

PYTANIA ZMUSZAJĄCE DO MYŚLENIA

 • Jak to zrobiłeś?
 • Jak jeszcze mogłeś to zrobić?
 • Czy w tym Zadaniu był jakiś haczyk?
 • Co ułatwiłoby ci wykonanie tego zadania?
 • Co jeszcze mogłoby ci pomóc?
 • Jak mógłbyś pomóc koledze?
 • Jak mógłbym przekazać wam tą wiedzę lepiej?
 • Gdzie jeszcze mógłbyś tego użyć?
 • Jak mógłbyś utrudnić sobie zadanie?

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI SUKCESU METODY BLP W JEDNEJ Z BRYTYJSKICH SZKÓŁ:

 • UCZNIOWIE ZADAJĄ WIĘCEJ PYTAŃ
 • NAUCZYCIELE DWA RAZY CZĘŚCIEJ PRZYJMUJĄ ROLĘ OBSERWATORA PODCZAS  LEKCJI
 • FREKWENCJA NA ZEBRANIACH Z RODZICAMI WZROSŁA O 50%
 • UCZNIOWIE CZĘŚCIEJ DEKLRUJĄ CHĘĆ DODATKOWEJ PRACY W DOMU
 • WYNIKI EGZAMINÓW POPRAWIŁY SIĘ O 20%

 

JAK WYKORZYSTUJĘ ZDOBYTĄ WIEDZĘ NA TEMAT METODY BLP NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • WYBIEGANIE W PRZYSZŁOŚĆ, UCZEŃ JAKO TWÓRCZY MYŚLICIEL

Uczniowie w klasach pierwszych i drugich biorą udział w projekcie czytelniczym. Mają za zadanie przeczytać w ciągu semestru jeden artykuł lub książkę anglojęzyczną i zrecenzować ją. Najlepsze prace zostaną ocenione i wyeksponowane na gazetce Reader’s Corner. W ten sposób uczniowie doskonalą sprawność czytania oraz pisania oraz zaczynają sami poszukiwać ciekawych i inspirujących tekstów.

 • ODWZAJEMINENIE, , CIEKAWOŚĆ I ODKRYWANIE
 • Uczniowie mają okazję uczestniczyć w warsztatach językowych prowadzonych przez native speakerów podczas których mają kontakt z żywym językiem oraz poszerzają swoją wiedzę kulturową.
 • ODKRYWANIE, KOMUNIKACJA REFLEKSJA

Podczas zajęć z języka angielskiego zawodowego uczniowie tłumaczą na język angielski prezentacje tematyczne, przeszukują i analizują anglojęzyczne zasoby sieci, w grupach analizują poznany materiał oraz tworzą quizlet tematyczny.

 • NIEZALEŻNY BADACZ

Uczniowie poznają strony www do nauki języka i samodzielnie wyszukują potrzebne informacje lub utrwalają zdobytą wiedzę