Partnerzy projektu

                 Partnerami naszego projektu było pięć różnych organizacji. Cztery z nich miały swoje siedziby w Wielkiej Brytanii, a jedna W Irlandii. Ich rola ograniczyła się do organizacji szkoleń dla naszych nauczycieli, ich pobytów w szkołach i innych instytucjach. Instytucje te zorganizowały również pobyt uczestników w rodzinach goszczących, program kulturowo – krajoznawczy w czasie wolnym od zajęć, opiekowały się uczestnikami w trakcie całego ich pobytu za granicą. Wspierały nas swoją ogromną wiedzą i wykazały dużym profesjonalizmem dzięki czemu wszystkie cele projektu udało się nam zrealizować. Szczerze możemy je polecić innym szkołom poszukującym partnerów do realizacji projektów międzynarodowych.

Shadows Professional Development for Europe

http://www.shadows.org.uk/about-us/

Richard Language College

http://www.rlc.co.uk/

International Study Programmes

www.international-study-programmes.org.uk

Alpha College of English

https://alphacollege.com/

ADC College

https://www.adccollege.eu