Uczestnicy projektu

W projekcie „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) – nową szansą na rozwój szkoły”     uczestniczy łącznie 19 nauczycieli z naszej szkoły. Są to specjaliści z zakresu przedmiotów ogólnych, zawodowych, szkolny doradca zawodowy/psycholog.

zdjecie

 

Pełna lista uczestników projektu:

mgr Michał Jemioło – autor projektu i jego koordynator, nauczyciel matematyki i informatyki,

mgr inż. Ewa Hudyma – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatyki,

mgr Patrycja Ptak – Żołna – wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel geografii i informatyki,

mgr Marta Aleksiewicz – Drab  – nauczyciel języka niemieckiego, autor projektów międzynarodowych,

mgr Ilona Musiał – nauczyciel języka angielskiego,

mgr Anna Karwala – Ożóg – nauczyciel języka angielskiego,

mgr inż. Marek Jadczak – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych,

mgr Mariusz Klimczak – nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Zbigniew Chyl – nauczyciel wychowania fizycznego,

dr Anna Skoczek – nauczyciel historii i języka polskiego,

mgr Ewa Świerczek – nauczyciel matematyki i informatyki

mgr inż. Krzysztof Leś – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i elektrycznych,

mgr inż. Anna Witkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i elektrycznych,

mgr Magdalena Zamiatała – nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych informatycznych,

mgr inż. Jolanta Jaworska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych,

mgr inż. Krystyna Kaim – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

mgr inż. Sylwia Smaga – Olchawa – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

dr Monika Piskorz – Joniec – nauczyciel przedmiotów zawodowych geodezyjnych,

mgr Elżbieta Wojnowicz – szkolny doradca zawodowy, psycholog

 


 

W projekcie „Wzmocnienie kompetencji językowych i europejskich nauczycieli”     uczestniczy łącznie 22 nauczycieli z naszej szkoły. Są to specjaliści z zakresu przedmiotów ogólnych, zawodowych, szkolny doradca zawodowy oraz pedagog.

 

zdjecie uczestników projektu (1)

 

imggcsi06f154dcf698d852ce9ecffd10a545a3e0f2dfd3mpid7maxwidth1600maxheight745

Pełna lista uczestników projektu:

mgr Michał Jemioło – autor projektu i jego koordynator, nauczyciel matematyki i informatyki,

mgr Marta Aleksiewicz – Drab  – nauczyciel języka niemieckiego,

mgr Zbigniew Chyl – nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Karolina Daniec – Talarek – nauczyciel języka angielskiego,

mgr Beata Dunikowska – nauczyciel biologii i chemii,

mgr inż. Ewa Hudyma – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatyki,

mgr inż. Marek Jadczak – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych,

mgr Bogusława Janik – nauczyciel geografii i języka angielskiego,

mgr inż. Jolanta Jaworska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych,

mgr Mariusz Klimczak – nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Małgorzata Kubala – nauczyciel języka polskiego,

mgr inż. Krzysztof Leś – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i elektrycznych,

mgr Marzena Mazgaj – nauczyciel pedagog,

mgr Ilona Musiał – nauczyciel języka angielskiego,

mgr Dorota Oleksy – nauczyciel języka angielskiego,

mgr Krzysztof Osyba – nauczyciel przedsiębiorczości i przedmiotów pokrewnych,

mgr Marcin Przybylski – nauczyciel języka angielskiego,

dr Anna Skoczek – nauczyciel historii i języka polskiego,

mgr Ewa Świerczek – nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Dorota Wawryka – nauczyciel wiedzy o kulturze i języka polskiego,

mgr inż. Anna Witkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych i elektrycznych,

mgr Elżbieta Wojnowicz – szkolny doradca zawodowy, psycholog