Zajęcia z elementami CLIL i języka angielskiego 2016-2017

Zdjecie uczestników projektu
Uczestnicy projektu

Rok szkolny 2016-2017 przyniesie zmiany w sposobie edukacji czterech klas pierwszych technikum w ZSP nr 2 w Brzesku. Uczniowie tych oddziałów zdobywając nową wiedzę będą jednocześnie doskonalić umiejętności w zakresie języka angielskiego. Stało się to możliwe po pozyskaniu przez naszą placówkę środków z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu grupa 22 naszych nauczycieli odbyła cykl szkoleń językowych i specjalistycznych w Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Są to zarówno specjaliści przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych. W swojej pracy z uczniami wprowadzą oni elementy metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL). Lekcje prowadzone tym sposobem zaplanowano w ciągu całego czteroletniego cyklu kształcenia. Podkreślamy jednak, że nie będą to typowe zajęcia dla oddziałów dwujęzycznych. Poniżej przedstawiamy wykaz klas i przedmiotów, w których zastosujemy tą innowacyjną w naszej szkole metodę.

Technik mechatronik

– matematyka

– wykonywanie pomiarów w układzie prądu stałego

–  wykonywanie pomiarów w układzie prądu zmiennego

–  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

–  historia (w części nie dotyczącej Polski)

–  podstawy przedsiębiorczości

Technik informatyk

– informatyka

– urządzenia techniki komputerowej

– podstawy przedsiębiorczości

– wychowanie fizyczne

Technik geodeta

– geografia (w części nie dotyczącej Polski)

– podstawy przedsiębiorczości

– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

– wychowanie fizyczne

Technik gastronom

– biologia

– pracownia produkcji gastronomicznej

– wiedza o kulturze

– podstawy przedsiębiorczości